24.05.2021

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

480։ 80 + (54 – 240 : 60) : 50 =7

90 x 9 – 50 x (360 – 4 x 90) =810

24 x 0 – 0 x 58 – 240 : 10 =24.

 1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։

 

միրգ  100 գրամի արժեքը 200 գրամ 500 գրամ  1 կգ
Ելակ 80 դրամ 160 400 800
Նարինջ 60 դրամ 120 240 480
Դեղձ 40 դրամ 80 200 400
Խնձոր 35 դրամ 70 180 360

 

3Լրացրո՛ւ աղյուսակները։

a 400 600 700
b 50 60 100
a x b + a : b 20.008 36.010 70.007

 

a 2000 800 5000
b 4 400 50
a x b –  a : b 7500 319.998  
 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Դպրոցի լողավազանի ջուրը լցնում են երկու խողովակով։ Առաջին խողովաով լցրին 4500 լ ջուր, երկորդով՝ 3 անգամ ավելի։ Ընդամենը որքա՞ն ջուր լցվեց լողավազանի մեջ։

Լուծում

1.4500×3=13.500

2.13500+4500=18.000

Պատ․՝18.000

 

Բ․ Դատարկ ջրավազանի մեջ առաջին խողովակով լցվեց 1820 լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 140 լ-ով ավելի։ Տնկիները ջրելու համար պապիկը այդ ջրից օգտագործեց 1570 լ ջուր։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։

Լուծու

1.1820+140=1960

2.1820+1960

3.3780-1570=2210

Պատ․՝2210

 

Счесливая снегурочка

Снегурочка прыгнула через огонь и изчезла, она стала облаком и сказала не волнуйтес за меня я квас зимой приду. Вот и настал зима дедушка и бабушка очень расртройелис ну внов в дверь ктото постучал дедушка и бабушка побежали к двери открили и сегурочка сказала. Што вы такие кислые давайте в снежкынки играть они обрадовалис и пошли в северный полюс штобы снегурочка не ростаела   а когда зима будет  Снегурочка к  дедушке и бабушке придёт 

Բարչունքի հաղթահարում

Բարև ձեզ ես Ինգան եմ այսօր ես կպատմեմ ձեզ երեկվա մասին      ես երեկ ճամփհորդում էի մենք հավաքում էնք 35.000 ամենմեկս          2.000 դրամ էինք բերել մենք առաջին հերթին մենք գնացինք               Դդմաշենի դպրոց։ Այն տեղ լիքը երեխեք կային մենք գնում էինք մեկ ժամ։ դրանից հետո մենք նախաճաշում էինք, և տղաները  քաղցր սեղան պատրաստեցին։ Մենք գնացինք սար բարձրանալու մենք գտանք  այնտեղ շատ միջատներ և իրենց անուններ դրեցինք։
Ընկեր Լուսին են ասեց որ մենք գնալու ենք սեվանի լիճ բայց չգանցինք որովհետև մենք գանլու ենք մեկ ժամ բայց մեր մոտ այդքան ժամ չկա մենք հաղթահարեցինք այդ սարը և դրանից հետո   մենք շատ հոքնեցինք և լիքը նկարվեցինք։ մենք մտանք եկեղեցի մեզ ասացին յոթ անգամ եկեղեցով ֆռալ

21.05.2021

1.Շարունակի՛ր։

200, 400,  600,  800, 1000, 1200

340, 380,  420,  460,500, 540

490, 530, 570,610,  650, 690,

123, 234,  345, 456, 567, 678

987, 876,  765, 654, 543, 678

2.Հաշվի՛ր։

34×2=68                         56×7=392

65×5=  325                       76×9= 684

56×4= 224                        49×4=196

78×9= 702                        27×6=162

3.Հաշվի՛ր։

60:5=12                          144:6=24

112:8= 14                        108:9=12

369:9= 41                       282:6=47

270:6=  45                      84:6=14

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 90 կգ գազար, իսկ երկորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած գազարից 130 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն գազար ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում

1.90×3=270

2.270+90=360

3.360-130=230

Պատ․՝230

Բ․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում

1.450:10=45

2.45×5=225

3.450+45+225=920

Պատ՝․920

 

English homework

Task 1.Following the given example put the verbs in the right tense. (Հետևելով տրված օրինակին՝ տեղադրեք բայերը ճիշտ ժամանակաձևով։)

Ex. I usually play basketball with my friends but today I am playing with my brother.

 1. He usually writes with a pencil, but now he is  writing with a pen.
 2. We usually have soup for dinner, but now we are having porridge.
 3. They usually play football but now they are playing volley-ball.
 4. I usually go to school by bus but now I am going by car.
 5. Ann usually rides a bycicle but now she is riding a horse.Task 2.Fill in the missing words. (Լրացրեք բաց թողնված բառերը։)Ex. John …. reading a book now. John is reading a book now.
  1. The children are playing in the yard.
  2. -What is he doing? — He is doing his lessons.
  3. -Where are you going? — I am going to the cinema (կինոթատրոն)։
  4. Take an umbrella. It is raining.
  5. — What they are the pupils doing now? — The are singing.

14.05.2021

 1. Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

Լուծում

800-400=400

650-400=250

800-400-250=150

Պատ․՝150

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում

Պատ․՝

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում

Պատ․՝

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

 

4800 ։ 600 x (20 + 4  x 20): 400 =37

6400 : 80 + (70 x 30 – 50 x 4) =

50 x 800 – 1000 : (25 x 40 ) =

8000 : (160 : 2 )  + 700 x 70 =

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում

450:10×5=9

Պատ՝․9

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում

2500:10×10=25

Պատ․՝25

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

Պատ․՝

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում

Պատ․՝

 

 

ԱՆՃՈՌՆԻ ՃՈՒՏԻԿԸ

Բադ մայրիկի բնում ձվից դուրս են գալիս ճուտիկները: Մեկը ուշ է ծնվում: Արտաքուստ նույնպես նման չէ մյուսներին: Մայր բադիկն անհանգստանում է՝ կարծելով, որ դա հնդկահավի ճուտ է: Սակայն վերջինս շատ լավ է լողում, անգամ բադիկներից լավ: Թռչունների բակում բոլորը հարձակվում են խեղճ բադիկի վրա: Անգամ թռչնատերը քշում է նրան կերակրամանից: Մայրը սկզբում պաշտպանում է նրան, իսկ հետո ինքն է զայրանում անճոռնի ճուտիկի վրա:

Մի օր ճուտիկը չի համբերում և փախչում է ճահիճ, որտեղ ապրում են վայրի սագերը: Նրանց հետ ծանոթությունը տխուր է ավարտվում: Չնայած որ երկու մեծ սագեր առաջարկում են նրան իրենց բարեկամությունը, սակայն նրանց սպանում են որսորդները: Որսաշունը անցնում է ճուտիկի կողքով, այնպես որ սա մտածում է, որ ինքն այնքան այլանդակ է, որ անգամ որսաշունը չհետաքրքրվեց իրենով: Գիշերը նա հասնում է մի խրճիթի, որում ապրում է ծեր կինը, կատուն և հավը: Պարարտ բադի տեղ ընդունելով անճոռնի ճուտիկին, կիսակույր կինը ապաստան է տալիս նրան: Սակայն կատուն և հավը, որոնք հավանում են միայն իրենք իրենց, ճնշում են անճոռնի ճուտիկին: Չէ՞ որ նա չի կարողանում ձվեր ածել և մլավել: Երբ բադիկը ցանկանում է լողալ, հավը հայտարարում է, որ դա հիմարությունից է:

Ճուտիկը հեռանում և բնակվում է լճում: Այստեղ էլ բոլորը ծիծաղում են նրա վրա: Մի օր նա տեսնում է կարապներին և շատ սիրում է նրանց այնպես, ինչպես ոչ ոքի չի սիրել:

Այնուհետև բադիկը սառչում է սառույցի մեջ: Նրան գտնում է գյուղացին և տուն է բերում: Երբ բադիկը ուշքի է գալիս, վախից փախչում է գյուղացուց: Ողջ ձմեռը նա անցկացնում է եղեգներում: Գարնանը նա օդ է խոյանում և տեսնում է լողացող կարապներին: Նա մոտենում է նրանց և հանկարծ ջրում տեսնում է իր արտացոլանքը: Նա ևս դարձել է գեղեցիկ կարապ: Ընդ որում կարապները կարծում են, որ նա ամենագեղեցիկ կարապն է: Անճոռնի ճուտիկ եղած ժամանակ նա երազել անգամ չէր կարող այդպիսի երջանկության մասին:    

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ

Ժամանակով մի մարդ ու մի կնիկ են լինում։

Էս մարդ ու կնիկը իրար հավանելիս չեն լինում։

Մարդը կնկանն է ասում հիմար, կնիկը՝ մարդուն, ու միշտ կռվելիս են լինում։

Մի օր էլ մարդը մի քանի փութ եղ ու բրինձ է առնում, տալիս մշակի շալակը, տանում տուն։

Կնիկը բարկանում է․

— Ա՛յ, որ ասում, եմ հիմար ես, չես հավատում․ էսքան եղն ու բրինձը միանգամից ինչի՞ համար ես առել բերել․ հորդ քելեխն ես տալի՞ս, թե՞ տղիղ հարսանիքն ես անում։

— Ի՜նչ քելեխ, ի՜նչ հարսանիք, ա՛յ կնիկ, ի՜նչ ես խոսում, տար պահի, բարեկենդանի, համար է։

Կնիկը հանգստանում է, տանում է պահում։

Անց է կենում միառժամանակ, էս կնիկը սպասում է, սպասում է, բարեկենդանը գալիս չի։ Մի օր էլ շեմքումը նստած է լինում, տեսնում, է՝ մի մարդ վռազ-վռազ փողոցով անց է կենում։ Զեռը դնում է ճակատին ու ձեն տալի․

— Ա՛խպեր, ա՛խպեր, հալա մի կանգնի։

Տղեն կանգնում է։

— Ա՛խպեր, բարեկենդանը դու հո չե՞ս։

Անցվորականը նկատում է, որ էս կնկա ծալը պակաս է, ասում է՝ հա՛ ասեմ, տեսնեմ ինչ է դուրս գալի։

— Հա՛, ես եմ բարեկենդանը, քույրիկ ջան, ի՞նչ ես ասում։

— Էն եմ ասում, որ մենք քո ծառան հո չե՞նք, որ քո եղն ու բրինձը պահենք։ Ինչ որ պահեցինք, հերիք չէ՞ր․․․ չես ամաչո՞ւմ․․․ Ընչի՞ չես գալի քո ապրանքը տանում․․․  – Դե էլ ինչ ես նեղանում, քույրիկ ջան, ես էլ հենց դրա համար եմ եկել, ձեր տանն էի ման գալիս, չէ՛ի գտնում։

– Դե արի տար։

Էս մարդը ներս է մտնում, սրանց եղն ու բրինձը շալակում ու կրունկը դեսն է անում, երեսը՝ դեպի իրենց գյուղը։

Մարդը գալիս է տուն, կնիկն ասում է․

– Հա՛, էն բարեկենդանն եկավ, իր բաները իրեն սևցրի, տարավ։

– Ի՞նչ բարեկենդան․․․ ի՞նչ բաներ․․․

– Ա՛յ էն եղն ու բրինձը․․․․ Մին էլ տեսնեմ՝ վերևից գալիս է․ մեր տանն էր ման գալի․ կանչեցի, մի լավ էլ խայտառակ արի, շալակ<ը> տվի, տարավ։

– Վա՛յ քու անխելք տունը քանդվի, որ ասում եմ՝ հիմար ես, հիմար ես, էլի․․․ Ո՞ր կողմը գնաց։

– Ա՛յ էն կողմը։

Էս մարդը ձի է նստում, ընկնում բարեկենդանի ետևից։ Ճանապարհին բարեկենդանը ետ է մտիկ անում, տեսնում է՝ մի ձիավոր քշած գալիս է։ Գլխի է ընկնում, որ սա էն կնկա մարդը պետք է լինի։

Գալիս է, հասնում իրեն։

– Բարի օր, ախպերացու։

– Աստծու բարին։

– Հո էս ճամփովը մարդ չի անց կացավ։

– Անց կացավ։

– Ի՞նչ ուներ շալակին։

– Եղ ու բրինձ։

– Հա՛, հենց էդ եմ ասում։ Ի՞նչքան ժամանակ կլինի։

– Բավականին ժամանակ կլինի։

– Որ ձին քշեմ, կհասնե՞մ։

– Ո՞րտեղից կհասնես, դու՝ ձիով, նա՝ ոտով։ Մինչև քու ձին չորս ոտը կփոխի՝ մի՜ն, երկո՜ւ, երե՜ք, չո՜րս, նա երկու ոտով մե՛կ-երկո՛ւ, մե՛կ-երկո՛ւ, մե՛կ-երկո՛ւ, շուտ-շուտ կգնա, անց կկենա։

– Բա ի՞նչպես անեմ։

– Ի՞նչպես պետք է անես, ուզում ես՝ ձիդ թող ինձ մոտ, դու էլ նրա պես ոտով վազի, գուցե հասնես։ – Հա՜, էդ լավ ես ասում։

Վեր է գալիս, ձին թողնում սրա մոտ ու ոտով ճանապարհ ընկնում։ Սա հեռանում Է թե չէ՝ բարեկենդանը շալակը բարձում է ձիուն, ճամփեն ծռում, քշում։

Էս մարդը ոտով գնում է, գնում է, տեսնում է՝ չհասավ, ետ է դառնում։ Ետ է դառնում, տեսնում՝ ձին էլ չկա։ Գալիս է տուն։ Նորից սկսում են կռվել, մարդը՝ եղ ու բրինձի համար, կնիկը՝ ձիու։

Մինչև օրս էլ էս մարդ ու կնիկը կռվում են դեռ։ Սա նրան է ասում՝ հիմար, նա՝ սրան, իսկ բարեկենդանը լսում է ու ծիծաղում։